• Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Slovenščina
Posjet predstavnika europske komisije
Petak, 22 Svibanj 2009

U sklopu nadzora provođenja projekta 1.4.2009. su PPM-u bili predstavnici europske komisije gosp. Antonio Castro i gosp. Toma Pahor. Tijekom posjeta su pregledali projektnu dokumentaciju i predstavnicima projektnog tima dali korisne naputke o efikasnim načinima provođenja projekta.

Within project supervision process at 1st April 2009 representitives of European commission Mr. Antonio Castro and Mr. Toma Pahor have visited PPM Ltd. During their visit they reviewed project documentation and provided very usefull instructions to project team about efficient ways of conducting project.

image008-eu.jpg
image009-eu.jpg