• Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Slovenščina
Izlaganje na sajmu FORMATOOL
Petak, 22 Svibanj 2009

U sklopu projekta marketinških aktivnosti PPM d.o.o je izlagao na sajmu FORMATOOL 2009. od 21. do 24. 04. 2009. u Celju, Slovenija. Ostvareni su zadovoljavajući kontakti s postojećim i novim potencijalnim kupcima sa ciljanog slovenskog tržišta.

Within marketing activities project, PPM Ltd. exhibited on FORMATOOL 2009 Fair in Celje, Slovenia from 21st to 24th of April 2009. Satiable contacts with present and new potential customers from targeted slovenian market were realised.

formatool-03.jpg
formatool-01.jpg formatool-02.jpg